Ouderkerk a/d IJssel

Schietsportvereniging GENERAAL JOUBERT

Onze vereniging

 

De schietvereniging 'Generaal Joubert' is opgericht in 1900.

Men vond een originele manier om aan de verknochtheid met de boeren uitdrukking te geven. Het toenmalige bestuur besloot om de nieuwe vereniging de naam te geven van de aanvoerder uit de Boerenoorlog in Afrika: generaal Pieter Jacobus Joubert. Want in het jaar 1900 was alles in ons land Zuid-Afrika wat de klok sloeg.

 

De strijd die het stamverwante volk aan de Kaap te voeren had tegen de Engelse imperialisten, werd hier als eigen oorlog meebeleefd. In 1954 vierde de vereniging het 50-jarig jubileum. Dit gebeurde niet in 1950, omdat de vereniging in de oorlog vier jaar ontbonden is geweest. Toen kwam men op de gedachte om Zuid-Afrika te vragen of men misschien interesse had om een prijs beschikbaar te stellen.

 

De interesse was meer dan men ooit verwacht had. In de eerste plaats kwam er uit Zuid-Afrika een 18 karaats gouden plak van 75 gram, die een waarde van 500 gulden vertegenwoordigde, en die een zilveren en bronzen metgezel bleek te hebben. Die prijzen voor de beste schutter waren afkomstig van de Suid Afrikaanse Staande Macht. Dit was een begin, want er kwam een stroom van goud en zilver uit Zuid-Afrika. De familie Joubert zond, naast de ere-sabel van wijlen grootvader, ook een zilveren beker, eveneens 500 gulden waard. Men ziet de beker en de plakken goud en zilver op tafel liggen, terwijl de ambassadeur van Zuid-Afrika dhr. R. Kroes, de ere-sabel van generaal Pieter Jacobus Joubert, welke hij kreeg in 1881 van de Nederlandse regering, overhandigt aan de voorzitter van de vereniging, de heer Van Wijk.

 

De kleinzoon van de generaal zond het familiekleinood naar Ouderkerk als geschenk aan de jubilerende schutters. Deze sabel wordt nog steeds  jaain de strijd gezet als 'wissel-sabel' voor de beste schutter, maar blijft uiteraard eigendom van de vereniging.

Inmiddels zijn er al vele jubilea gevierd. Die van het 75-jarig bestaan, het 100-jarige bestaan en recent het 110-jarig bestaan.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS...