Ouderkerk a/d IJssel

Schietsportvereniging GENERAAL JOUBERT

Diversen

WEB LINKS

 

Generaal Petrus Jacobus (Piet) Joubert was kommandant-generaal van de Zuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal).


Samen met Paul Kruger was hij een van de onderhandelaars met de Britse regering. Hij protesteerde bij die gelegenheid tegen het verbreken de de Sandrivier-Conventie en de annexatie van Transvaal. Hij was een vredelievend mens en werd tegen zijn zin gekozen als opperbevelhebber van de Boerenmacht. Toch aanvaardde hij die post en kweet zich met bijzonder militair vernuft van zijn taak. Grote aantallen Britse soldaten sneuvelden. De Boeren overwonnen. Joubert werd ziek en stierf een natuurlijke dood tijdens de Tweede Vrijheidsoorlog.

Zijn naam spreek je uit als jouwbeurt, dus niet als zjoebčrt.

De verfransing van de uitspraak van Joubert wordt niet alleen veroorzaakt door de Franse klank van de achternaam. Er heeft namelijk ook een Franse generaal Joubert bestaan. In dit geval ging het om een Franse opperofficier van de Bataafse republiek tussen 1796 en 1799. Zijn naam sprak je wel uit als Zjoebčr.

Enkele ferme uitspraken van Piet Joubert:
'Die Engelse is daar bo en julle gaan hulle daar afhaal… dadelik!'
'Tot sover en nie verder nie!'

De Zuid-Afrikaanse universiteitsstad Pietersburg is naar Joubert vernoemd. Ook dragen verschillen straten in Nederland zijn naam. In Johannesburg werd een park naar hem vernoemd. Dit park is tegenwoordig tamelijk verloederd.

Zie ook: Die stryd tussen Boer en Brit in Transvaal 1877 - 1881

 

 

ONS CLUBBLAD, EN ZIJN GESCHIEDENIS.

 

“Het Poedeltje”

Onze vereniging heeft een eigen clubblad. Het is tot stand gekomen omdat een verenigingslid tijdens  de jaarvergadering van 1976 de vraag stelde: “waarom is er geen nieuwsbrief of clubblad in de vereniging?” Het toenmalige bestuur daagde hem uit om dat dan maar op poten te zetten. Hij is toen aan de slag gegaan bijgestaan door twee andere leden om een clubblad te maken.

Na wat moeilijke opstart procedures is er dat zelfde jaar, 1976, toch nog 3 keer een clubblad verschenen. Deze drie mensen hebben daar de kosten zoals papier stencils en inkt uit eigen zak betaald. Terwijl de redacteur zelf een stencilmachine heeft bekostigd.

In het volgende jaar 1977 heeft de vereniging de verdere kosten op zich genomen.

Ook in de volgende jaren heeft de redacteur altijd zelf de stencilmachines en typemachines en later een offsetmachine bekostigd, zo bleef hij toch een beetje zelfstandig.

Dus in 1977 was het clubblad een feit, maar om het altijd maar clubblad te blijven noemen was geen optie. Dus werd er een oproep in het clubblad geplaatst om een naam te verzinnen. Daar werd door de redacteur een prijs voor uitgeloofd, 6 schietkaarten met patronen, dit is door de redacteur zelf bekostigd.

Een verenigingslid kwam met de naam: “Het Poedeltje”. Een poedeltje is een klein hondje dat  je wilt hebben en het is een schot naast de roos, dus een naam met een dubbele betekenis. Deze naam is dan ook aangenomen.

Het Poedeltje was daarna niet meer weg te denken binnen de vereniging, er stonden en staan bestuur mededelingen, uitslagen en diverse roosters in.

Na ongeveer 4 jaar stopte één van de medewerkers zijn medewerking en kort daarop overleed de andere, daarna is de redacteur alleen verder gegaan.

Na een paar jaar vond de redacteur een offsetdrukmachine, hier door werd het drukwerk van het Poedeltje een stuk mooier.

Maar toen de PC zijn intrede deed ging het maken van de lay-out een stuk makkelijker, maar dit paste niet helemaal met de werking van de offsetmachine. Om dat samen te laten werken waren speciale technieken nodig. Het drukwerk werd uitbesteed aan een professioneel bedrijf.

 

Het Poedeltje is sinds april 2015 vervangen door nieuwsbrief het Poedeltje welke elektronisch wordt toegezonden aan haar leden per e-mail. Mocht je dit niet ontvangen stuur dan e-mail naar: info@svgeneraaljoubert.nl

 

Nieuwsbrief het Poedeltje verschijnt 5x per kalenderjaar.

 

 

                  WETENSWAARDIGHEDEN

Generaal Petrus Jacobus (Piet) Joubert (1834-1900)

 

Piet_joubert